Uplatnění reklamace (reklamační list)

 

Kupující:

Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

 

 

 

Prodávající:

E-shop: adodo.cz

Provozovatel: Fortel katalog s.r.o.

Adresa: Šance 121, 687 24 Uherský Ostroh
IČ: 26964333

DIČ: CZ26964333

 

 

Reklamované zboží:

Označení zboží:
Datum prodeje:
Číslo kupního dokladu:

Popis závady:

 

Obsah balení při předání:

 

Preferovaný způsob vyřízení reklamace (Před volbou způsobu vyřízení reklamace se seznamte s bodem „Práva a povinnosti z vadného plnění“ obchodních podmínek):

a) oprava

b) výměna

c) sleva

d) odstoupení od smlouvy


Vyřízení reklamace očekávám nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu se zvoleným nárokem, a následně o vystavení potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně uvedení doby jejího trvání.

 

Datum uplatnění reklamace:

 

........................................................................................

Jméno a příjmení (hůlkovým písmem)

 

.............................................

Podpis kupujícího:

 Formulář pro uplatnění reklamace ve formátu pdf si můžete stáhnout zde.