Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující

Jméno a příjmení:

Adresa:

Kontakt
telefon:                             e-mail:

Prodávající

e-shop: adodo.cz
Fortel katalog s.r.o
IČ 26964333
Šance 121
687 24 Uherský Ostroh

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Vážený dodavateli,

prostřednictvím vašeho e-shopu  jsem si dne ................ objednal/a zboží, dle objednávky číslo ..............., které mi bylo zasláno  spolu s prodejním dokladem číslo ..................... . Na základě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím komunikace na dálku, rozhodl/a jsem se využít svého práva podle ustanovení Občanského zákoníku § 1829 odst. a § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, tímto oznamuji, že od uvedené kupní smlouvy odstupuji.
Jedná se o zboží číslo: .......... ( 7 místný kód zboží)
Zásilku se zbožím jsem převzal/a dne ........... 201X .

Zboží zasílám zpět ŕádně zabalené, aby nedošlo k poškození během přepravy. Žádám vás o zaslání kupní ceny za výše uvedené zboží zpět a to včetně nákladů na poštovné (dodavatel dle zákona vrací poštovné odpovídající nejnižšímu možnému poštovnému, které bylo zákazníkovi při objednání nabídnuto). Uvedenou částku žádám zaslat na můj bankovní účet č. ................./...... nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od kupní smlouvy.

S pozdravem

.................................

(vlastnoruční podpis)

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ve formátu pdf si můžete stáhnout zde.