- vhodný pro úpravu menších zatravněných ploch a pro dokončení sečení trávníku v hůře dostupných místech. Vyžínač musí splňovat náročné požadavky na kvalitu a dlouhodobou dostupnost náhradních dílů po celou dobu životnosti stroje.