- označuje nejčastěji láhev, vyrobenou ze speciálního materiálu (obvykle fólie nebo gumy), která se plní teplou vodou. Tato láhev pak slouží k rychlému a lokálnímu zahřátí části lidského těla.